Úklidové služby
pro Přerov, Olomouc, Prostějov a okolí

777 739 212
majdisova.milena@seznam.cz

Pomáháme

Dětský domov v Přerově

Přispíváme například sponzorským darem ve formě úklidu zdarma dětskému domovu v Přerově a tímto také děkujeme tamním dětem za milý obrázek.

Obrázek od dětí z dětského domova v Přerově

Dětské oddělení nemocnice v Přerově

Přispěli jsme sponzorským darem také dětskému oddělení v nemocnici v Přerově.

A chystáme se v pomáhání i nadále pokračovat, tím co umíme nejlépe.


Luxana.cz | Regionální úklidová firma | Kontakt